Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Kαλλιεργεια πατατας Η Πατάτα καλλιεργείται σε περισσότερες από 100 χώρες,  με εύκρατο, υποτροπικές και τροπικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας στην παραγωγή: η αύξηση των κονδύλων
αναστέλλεται έντονα  σε θερμοκρασίες κάτω των 10 ° C  και πάνω από 30 ° C , ενώ η βέλτιστη απόδοση λαμβάνονται όταν οι ημερήσιες θερμοκρασίες είναι σε ° 18 - 20 C .Για το λόγο αυτό, πατάτα φυτεύεται νωρίς την άνοιξη στις εύκρατες ζώνες και τσο τέλος του χειμώνα σε θερμότερες περιοχές, και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των πιο ψυχρούς μήνες του έτους σε ζεστό τροπικά κλίματα. Σε ορισμένες υπο-τροπικές ορεινές περιοχές, ήπιες θερμοκρασίες και υψηλή ηλιακή ακτινοβολία επιτρέπει στους αγρότες να καλλιεργούν πατάτες όλο το χρόνο, και κ συγκομιδή εντός 90 ημερών από τη φύτευση (σε εύκρατα κλίματα, όπως στη βόρεια Ευρώπη, μπορεί να χρειαστούν έως 150 ημέρες).Η πατάτα είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστη, και θα παράγουν καλά χωρίς ιδανικό έδαφος και ιδανικες συνθήκες καλλιέργειας. Ωστόσο, εξαρταται απο  αριθμό των παρασίτων και των ασθενειών. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση παθογόνων μικροοργανισμών στο έδαφος, οι αγρότες αποφευγουν την φυτευση  στην ιδια γη . Αντ 'αυτού, καθε τρια ή περισσοτέρα ετη, που εναλλάσσονται με άλλε, ανόμοιες καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι, φασόλια και μηδική. Καλλιέργειες ευαίσθητες στις ίδια παθογόνα όπως πατάτας (π.χ. τομάτα) αποφεύγονται προκειμένου να σπάσει τον κύκλο ανάπτυξης παρασίτων πατάτας ».Με τις ορθές γεωργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης όταν χρειάζεται, ένα στρεμμα  της πατάτας στα εύκρατα κλίματα της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής μπορεί να αποφέρει πάνω από 4 τόνους νωπών κονδύλων εντός τεσσάρων μηνών από τη φύτευση. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο, οι μέσες αποδόσεις είναι πολύ χαμηλότερα -  κυμαίνονται από   500 κιλα σε 2,5 τόνους - λόγω έλλειψης σπόρων υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση ποικιλιών,  χαμηλότερα ποσοστά χρήσης λιπασμάτων και άρδευσης, καθώς και των επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών .Του εδάφους και την προετοιμασία της γης

Η πατάτα μπορεί να καλλιεργηθεί σχεδόν σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους, εκτός από αλμυρα και αλκαλικά εδάφη. Φυσικά χαλαρά εδάφη, τα οποία προσφέρουν την μικρή αντίσταση στη διεύρυνση των κονδύλων, είναι προτιμητέα, και αργιλώδη και αμμώδη εδάφη μάργες που είναι πλούσια σε οργανική ύλη, με καλή αποστράγγιση και αερισμό, είναι τα πιο κατάλληλα. Έδαφος με ένα εύρος ρΗ 5.2 έως 6.4 θεωρείται ιδανικο.Η Καλλιέργεια πατάτας περιλαμβάνει εκτεταμένη προετοιμασία του εδάφους. Το χώμα πρέπει νανα απαλλαγεί εντελώς από ζιζάνιακαι  ρίζες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τρεις αροσεις,  είναι απαραίτητες ωστε το έδαφος φτάσει την κατάλληλη κατάσταση: μαλακό, καλά στραγγιζόμενα και καλά αεριζόμενο.Φύτεμα

 φυτευονται
  κονδύλοιή κομμάτια των κονδύλων που σπέρνονται σε βάθος 5 έως 10 cm. Καθαρότητα των ποικιλιών και των υγιών κονδύλων  είναι απαραίτητη για την επιτυχία της καλλιέργειας. Σπόροι πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ασθένειες, καλη φυτρωτικη ικανοτητα και από 30 έως 40 g το καθένα σε βάρος. Χρηση καλής ποιότητας εμπορικών σπόρων μπορεί να αυξήσει την απόδοση κατά 30 έως 50 τοις εκατό, σε σύγκριση με ιδιοπαραγωμενους σπόρους, αλλά τα αναμενόμενα κέρδη  αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος.Η πυκνότητα φύτευσης  εξαρτάται από το μέγεθος των επιλεγόμενων κονδύλων, ενώ η μεταξύ σειρών απόσταση πρέπει να επιτρέπει την μηχανικη  κατεργασια της καλλιέργειας . Συνήθως, είναι περίπου διακοσια κιλα τόνοι ανά στρεμμα. Για ξηρικές παραγωγή , φύτευση σε επίπεδο έδαφος δίνει υψηλότερες αποδόσεις (χάρη στην καλύτερη διατήρηση των υδάτινων πόρων του εδάφους), ενώ οι αρδευόμενες καλλιέργειες καλλιεργούνται κυρίως στις αλεες. Λίπανση και λίπανση

Η χρήση των χημικών λιπασμάτων εξαρτάται από το επίπεδο των διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών του εδάφους - ηφαιστειακά εδάφη, για παράδειγμα, είναι τυπικά ανεπαρκείς σε φώσφορο - και σε αρδευόμενες , οι απαιτήσεις λιπασμάτων είναι σχετικά υψηλά. Ωστόσο,  μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή της οργανικής κοπριάς  παρέχει ένα καλό ισοζύγιο θρεπτικών και διατηρεί τη δομή του εδάφους. Απαιτήσεις λίπανσης των καλλιεργειών πρέπει να εκτιμηθεί σωστά σύμφωνα με την αναμενόμενη απόδοση, το δυναμικό της ποικιλίας και την προοριζόμενη χρήση της συγκομιδής.Ύδρευση

Η περιεκτικότητα σε υγρασία του εδάφους, πρέπει να διατηρείται σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο. Για καλύτερες αποδόσεις,  για 120-150 ημέρες καλλιέργειας  απαιτεί 500 έως 700 mm (20 έως 27,5 ίντσες) νερού. Σε γενικές γραμμές, τα ελλείμματα νερού στη μέση έως τα τέλη  της καλλιεργητικής περίοδου τείνουν να μειώσουν την απόδοση . Επειδή η πατάτα έχει ένα ρηχό ριζικό σύστημα,  η συχνή άρδευση είναι σημαντική, κ πολύ υψηλές αποδόσεις που λαμβάνονται με μηχανικά συστήματα καταιονισμού που αναπληρωνουν τις απώλειες εξατμισοδιαπνοής κάθε ημέρα ή δύο.

ΣυγκομιδήΚιτρίνισμα των φύλλων του φυτού πατάτας και εύκολο διαχωρισμό των κονδύλων από παραφυάδες τους δείχνουν ότι η καλλιέργεια έχει ωριμάσει. Αν η πατάτα πρέπει να αποθηκεύτει αντί καταναλωθεί άμεσα, αφήνεται στο χώμα ωστε η φλουδα να γινει πιο παχια - εμποδίζονταςτισ ασθένειες αποθήκευσης και συρρίκνωση που οφείλεται στην απώλεια ύδατος. Ωστόσο, αφήνοντας τους κονδύλους για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στο έδαφος αυξάνει την έκθεσή τους σε  μύκητα Για τη διευκόλυνση της συγκομιδής, τα υπεργεια τμηματα της πατάτας θα πρέπει να αφαιρούνται δύο εβδομάδες πριν οι πατάτες συγκομιστουν. . Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, είναι σημαντικό να αποφευχθεί μώλωπας ή άλλο τραυματισμό, τα οποία παρέχουν σημεία εισόδου για τις ασθένειες αποθήκευσης.Αποθήκευση

Δεδομένου ότι τα πρόσφατα συγκομισμενοι  κονδύλοι είναι ζωντανοί ιστοί - και ως εκ τούτου υπόκεινται σε φθορά - κατάλληλη αποθήκευση είναι απαραίτητη, τόσο για την πρόληψη απωλειών μετά τη συγκομιδή της πατάτας που προορίζονται για νωπή κατανάλωση ή μεταποίηση, κ
Ηαποθήκευση αποσκοπεί στην πρόληψη του «πρασίνισματος» (η συσσώρευση της χλωροφύλλης κάτω από το φλοιό, η οποία συνδέεται με σολανίνη, ένα δυνητικά τοξικό αλκαλοειδές) και απώλεια βάρους και την ποιότητα. Οι κόνδυλοι πρέπει να διατηρούνται σε μια θερμοκρασία από 6 έως 8 ° C βαθμούς, σε ένα σκοτεινό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον με υψηλή σχετική υγρασία (85 έως 90 τοις εκατό).

Ασθένειες πατάτας

Ο περονόσπορος των πατατών
Ο περονόσπορος των πατατών προκαλείται από το µύκητα Phytophthora infestans και προξενεί σοβαρές ζηµιές στις πα­τατοφυτείες αν δε ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα προληπτι­κά µέτρα.
Η εµφάνιση και εξάπλωση του περονόσπορου ευνοείται από δροσερό καιρό µε θερµοκρασίες 15-25 βαθµούς Κελσίου και ψηλή σχετική υγρασία. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται αρχικά στο φύλλωµα σαν κιτρινωπές κηλίδες που σύντοµα γίνονται καστανωπές και ξεραίνονται αν κατά την περίοδο αυτή ο και­ρός είναι θερµός και ξερός (οπότε ο περονόσπορος περιορί­ζεται) .
Αν όµως ο καιρός είναι υγρός η κάτω επιφάνεια των κηλίδων καλύπτεται µε υπόλευκη µούχλα που είναι η καρποφορία του µύκητα.
Τα σπόρια του περονόσπορου µεταφέρονται µε τον αέρα και τη βροχή από τα προσβεβληµένα σε υγιή φύλλα και φυτά. Οι κηλίδες µεγαλώνουν και σύντοµα καλύπτουν ολόκληρο το φύλλωµα. Προσβολή παρατηρείται και στους µίσχους των φύλλων, στα στελέχη των φυτών και στους κονδύλους.
Η προσβολή των κονδύλων µπορεί να γίνει ενώ αυτοί είναι ακόµη στο έδαφος και τα σπόρια του µύκητα φτάνουν εκεί µέ­σω των ρωγµών, ή κατά τη συγκοµιδή όταν τα σπόρια από το προσβεβληµένο φύλλωµα πέφτουν πάνω στους κονδύλους.
Αργότερα η ανάπτυξη του µύκητα συνεχίζεται στους κονδύ­λους στις αποθήκες ή κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους στο εξωτερικό. Στην αρχή παρουσιάζονται στην επιφάνεια των κονδύλων ελαφρά βαθουλωµένες κηλίδες µε γκριζωπή ή κα­στανή απόχρωση.
Σε συνθήκες ψηλής υγρασίας, άλλοι µικροοργανισµοί, κυ­ρίως βακτήρια, εισχωρούν στους προσβεβληµένους κονδύ­λους και προκαλούν την υδαρή σήψη των πατατών ενώ βρί­σκονται στο χωράφι ή αργότερα κατά την αποθήκευση ή κα­τά τη µεταφορά.
Μέτρα καταπολέµησης του περονόσπορου: Επιβάλλεται οπωσδήποτε να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα εναντίον της ασθένειας προτού εκδηλωθεί και όχι θεραπευτικά µέτρα µετά την εµφάνιση και εξάπλωσή της.
Ο πρώτος ψεκασµός αρχίζει όταν ο καιρός είναι ευνοϊκός για την ανάπτυξη του περονόσπορου ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. Οι ψεκασµοί συνεχίζονται για να προ­στατεύουν τη νέα βλάστηση κατά χρονικά διαστήµατα 7-10 ηµερών, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Επαναλαµβάνονται, επίσης, µετά από πότισµα ή βροχή. Κα­τάλληλα φάρµακα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:
· Διθειοκαρβαµιδικά, όπως το Ντάιθεϊν Μ45, Μανζέιτ Δ, Μανκοζέπ, Αντρακόλ, Πολυράµ. -Χαλκούχα, όπως Οξυχλωριούχος Χαλκός 50% βρέξιµη σκόνη κ.ά. -Καπτάν, Μερπάν, κ.ά., βρέξιµη σκόνη. -Διάφορα άλλα µυκητοκτόνα, όπως Πρεµιτόξ.
· Διασυστηµατικά µυκητοκτόνα, όπως Ριντοµίλ ΜΖ, Άκρο­πατ, Φόρουµ, Εκουίσιον προ, Καλπέν, Αντιπερόν, Πρεβι­κιούρ, Προπλάντ, Πριβέξ, Ελέκτις, Ρόνταξ, Μέλοτι µετ, Μέλοτι ντούο, Μέλοτι Κόµπακτ.
Μαυροζάµπης των πατατών
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι το µαύρισµα της βάσης του στελέχους που σαπίζει µέχρι το µητρικό κόν­δυλο. Αποτέλεσµα της προσβολής είναι αρχικά η µάρανση του φυτού και κατόπιν η ξήρανση του. Η ασθένεια ευνοείται από την ψηλή υγρασία του εδάφους. Συστήνεται η χρήση υγιούς σπόρου και εκρίζωση των προσβεβληµένων φυτών.
Ριζοκτόνια των πατατών
Ο µύκητας αυτός προσβάλλει όχι µόνο την πατάτα αλλά σχε­δόν όλα τα καλλιεργούµενα ποώδη φυτά. Στις πατάτες κατα­στρέφει τους πτυσσόµενους βλαστούς προτού βγουν από το έδαφος. Προσβάλλει τις ρίζες και τα υπόγεια στελέχη των φυ­τών και τους κονδύλους.
Μειώνει την αγοραστική αξία των πατατών λόγω των πολλα­πλών σκληροτίων που σχηµατίζει πάνω στην επιφάνεια των κονδύλων. Αντιµετωπίζεται µε σκόνισµα του πατατόσπορου µε Μονσερέν, Μονκάτ.
Φουζάριο και βερτιτσίλιο των πατατών
Η µάρανση των φυτών των πατατών που οφείλεται στους µύ­κητες φουζάριο και βερτιτσίλιο χαρακτηρίζεται από ένα τοπι­
κό αποχρωµατισµό (χρώµα καφέ) του αγγειώδους συστήµατος των στελεχών και των κονδύλων. Συστήνεται η χρήση υγιούς σπόρου και αµειψισπορά µε σιτηρά.
ΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
Οι ιώσεις πάνω στην πατάτα παρουσιάζουν πολλά και διάφορα συµπτώµατα από τα οποία τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα:
Το φυτό παραµένει νάνο ή φαίνεται αδύνατο, παρουσιάζει συ­στροφή των φύλλων, απλό ή τραχύ µωσαϊκό ή νέκρωση των φύλλων που παραµένουν όµως πάνω στο στέλεχος του φυτού.
Οι ιώσεις στα φυτά µπορούν να µεταδοθούν µε έντοµα-φορείς αλλά κυρίως µε µολυσµένο σπόρο. Τα προσβεβληµένα φυτά παράγουν µικρούς κονδύλους που φέρουν τον ιό. Συνεχής καλλιέργεια του ίδιου σπόρου οδηγεί σε εκφυλισµό των φυ­τών και µείωση της παραγωγής.
Οι κυριότερες ιώσεις που προσβάλλουν την πατάτα είναι το Απλό µωσαϊκό, το Τραχύ µωσαϊκό, η Ραβδωτή φυλλόπτωση και το Καρούλιασµα της πατάτας.
Για αντιµετώπιση των ιολογικών ασθενειών στις πατάτες ε­πιβάλλεται όπως χρησιµοποιείται πιστοποιηµένος πατατό­σπορος.
ΧΡΥΣΟΝΗΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
Μικροσκοπικό σκουληκάκι που ζει στο έδαφος και τρέφεται πάνω στις ρίζες του φυτού της πατάτας τις οποίες καταστρέ­φει. Έτσι αδυνατεί το φυτό να προσλάβει θρεπτικά στοιχεία και νερό, παραµένει αδύνατο, νάνο και η παραγωγή του είναι χαµηλή ή εκµηδενίζεται.
Παρόλο που ο νηµατώδης από µόνος του πολύ λίγο κινείται στο έδαφος, εντούτοις το µικρό του µέγεθος τον κάνει να µε­ταφέρεται εύκολα από χωράφι σε χωράφι ή από περιοχή σε πε­ριοχή µε τα νερά της βροχής, το χώµα πάνω στα γεωργικά ερ­γαλεία ή µε το χώµα των επιχωµατώσεων κτλ.
Η καταπολέµηση των νηµατωδών είναι δύσκολη. Εκεί που υπάρχει τέτοιο πρόβληµα συστήνεται η φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών, όπως Κάρα, Νίκολα. Ντάιαµαντ κτλ., η εφαρµογή αµειψισποράς και η χρήση νηµατοκτόνων φαρµάκων, όπως Βαϊτέιτ, Νεµαθορίν, Μοκάπ και Ράκπι.
Η χρήση πατατόσπορου απαλλαγµένου κύστεων του χρυσο­νηµατώδη θα πρέπει να είναι πρωταρχικό µέληµα κάθε πα­τατοπαραγωγού

Ο δορυφόρος της πατάτας
 
Εύρος ξενιστών: Πατάτα, σπάνια στην τομάτα. 
Εμφάνιση και σημασία:
Εμφανίζεται στο ηπειρωτικό τμήμα της Ευρώπης  για πολλά χρόνια. Αυτό το έντομο υπάρχει σε όλες οι χώρες, και μετακινείται συνεχώς προς τα ανατολικά.
 Η ζημιά είναι πολύ θεαματική  όλα  τα φύλλα τρώγονται από τον εχθρό  και παραμένει μόνο η βάση του κύριου στελέχους. Ο δορυφόρος τρέφεται μόνο με τα φυτικά μέρη πάνω από το έδαφος.  Η καταστροφή  των φύλλων ενεργοποιεί μια νέα ανάπτυξη φύλλων, και χρειάζεται πολλά αφομοιωτικά στοιχεία. Το φυτό της πατάτας αναπτύσσει φύλλα αντί για κονδύλους.  Εφαρμόζονται χημικοί έλεγχοι κάθε έτος σε κάθε  χώρα ενάντια σε αυτό τον εχθρό.
Συμπτώματα:

Τα φύλλα τρώγονται ακανόνιστα, στις σοβαρές ζημίες ολόκληρη η φυτεία έχει φαγωθεί, και παραμένουν μόνο τα κύρια στελέχη.  Εξαιτίας της μεγάλης απώλειας φύλλων, το φυτό πρέπει να αναπτύξει νέα φύλλα, και αυτό καταστέλλει την ανάπτυξη κονδύλων.  Οι απώλειες στην παραγωγή  είναι μέχρι 70 %. Περιγραφή του εχθρού:
Ο δορυφόρος είναι επιμήκης, ριγωτός,  περίπου 1 εκατ. μακρύς, με κυρτό σώμα  . Τα  αυγά είναι κίτρινα, σαν λεμόνι αρχικά, και αργότερα αποκτούν το σκούρο χρώμα της άμμου.  Το στάδιο των αυγών  διαρκεί 5  έως 12 ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα. Ο εχθρός έχει 4 προνυμφικά στάδια.
Οι προνύμφες έχουν ρόδινο-πορτοκαλί χρωματισμό και είναι πολύ κυρτές. Οι πλευρές τους έχουν μια μαύρη σημείο-γραμμή. Οι προνύμφες και τα ενήλικα προκαλούν ζημιές επίσης. Ο εχθρός έχει δύο γενιές κάθε έτος.

Βιολογικός κύκλος:
Ο δορυφόρος είναι η μορφή διαχείμασης, στο έδαφος. Το παράσιτο υποχρεωτικά   κάθε άνοιξη κατευθύνεται σε ανατολική κατεύθυνση. Σε αυτό το στάδιο, οι διαχειμάζοντες δορυφόροι δεν αναζητούν τον ξενιστή. Μόνο η πρώτη γενεά κάνει αυτή την αναζήτηση. Ο δορυφόρος δεν μπορεί να πετάξει, μετακινείται με τα πόδια πολύ ενεργά. Αυτή η υποχρεωτική μετακίνηση των πληθυσμών οδηγεί πάντα στην εμφάνιση νέων, μερικές φορές ανθεκτικών στα εντομοκτόνα πληθυσμών στους αγρούς. Οι προνύμφες τρέφονται με το φύλλωμα όπως τα ακμαία (οι  δορυφόροι).  Ο εξαιρετικά ζεστός και ξηρός αέρας σπάνια ελέγχει τον πληθυσμό των νεαρών προνυμφών,  ενώ ο παρατεταμένος, κρύος και εξαιρετικά υγρός καιρός μερικές φορές μειώνει τον πληθυσμό του εχθρού, βοηθώντας τους φυσικούς εχθρούς  (μύκητες, νηματώδεις...).
Έλεγχος:
Η προστασία των φυτών ενάντια στον δορυφόρο βασίζεται στο χημικό έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία ανθεκτική ποικιλία ενάντια σε αυτόν τον εχθρό. Γενετική  προστασία με εισαγωγή γονιδίων που περιέχουν ενδοτοξίνες του
Bacillus thurigiensis var. Tenebrionis απαγορεύεται στην Ε.Ε. 
Η χημική προστασία έχει πολλές δραστικές ουσίες, σκευάσματα και φόρμουλες. 
Η επικάλυψη του πατατόσπορου με ουσίες νεονικοτίνης, όπως το Gaucho είναι πολύ αποτελεσματική ενάντια στην πρώτη γενεά. Σε πολύ ξηρές συνθήκες,  οι επικαλυπτικές ουσίες του σπόρου δεν μπορούν να μεταφερθούν στο φυτό, έτσι η αποτελεσματικότητά τους θα είναι πολύ χαμηλότερη.  Η επικάλυψη του σπόρου είναι χρήσιμη μόνο στον πατατόσπορο και στην παραγωγή  πατάτας αποθήκευσης,  και απαγορεύεται στην πρώιμη παραγωγή φρέσκιας πατάτας.
Τα σκευάσματα  ψεκασμού είναι πάρα πολλά. Οργανοφωσφορικά, πυρεθροειδή, καρβαμιδικά, νεονικοτονοειδή, βακτηριακά και άλλες ενεργές δραστικές ουσίες χρησιμοποιούνται για έλεγχο. Κάθε σκεύασμα είναι καλό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πέραν του οποίου η εμφάνιση ανθεκτικότητας αποτρέπει την αποτελεσματικότητα  του σκευάσματος. Έτσι σταθερή αλλαγή των δραστικών ουσιών και των ομάδων τους είναι η βάση για προστασία. Όταν ένα εντομοκτόνο είναι αναποτελεσματικό τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σκεύασμα από άλλη ομάδα δραστικών ουσιών. Η προσκολλητικότητα, η διάρκεια και η έντονη τοξικότητα διαφέρουν σε κάθε σκεύασμα, αλλά κάθε ένα έχει τη δυνατότητα μεγάλης αποτελεσματικότητας. (Η έγκριση θα πρέπει να αποτρέπεται χωρίς αυτή).
Ο συγχρονισμός της χημικής εφαρμογής είναι πολύ σημαντικός. Οι νεαρές προνύμφες  είναι  περισσότερο ευαίσθητες στα εντομοκτόνα  από τις μεγαλύτερες,  ενώ τα ενήλικα είναι τα πιο ανεκτικά. Η εφαρμογή εντομοκτόνου είναι πιο αποτελεσματική σε πληθυσμούς που κυριαρχούν οι νεαρές προνύμφες. Μερικά εντομοκτόνα  όπως το Nomolt έχουν επίδραση μόνο ενάντια στις προνύμφες και  σκοτώνουν τον εχθρό στην επόμενη αποπτίλωση. Η προστασία είναι απαραίτητη  σε μεγάλη προσβολή από ενήλικα, σε αυτήν την περίπτωση  ο χρόνος εφαρμογής  δεν μπορεί να τροποποιηθεί. 

Ριζοκτονίαση
Οργανισμός που την προκαλεί: Rhizoctonia solani
Αυτός ο ατελής μύκητας ζει στα περισσότερα εδάφη  και  είναι εξαιρετικά πολυφάγος.
Είναι χαρακτηριστικός μύκητας εδάφους και μπορεί να προκαλέσει πολλά συμπτώματα  που μπορεί να μπερδευτούν με αυτά που προκαλούν άλλα παθογόνα.
Εύρος ξενιστών:
Το παθογόνο είναι εξαιρετικά πολυφάγο, έχει πάνω από εκατό ξενιστές, αλλά η πατάτα είναι ένας από αυτούς που προτιμά περισσότερο.
Εμφάνιση και σημασία:
Αυτός ο μύκητας εδάφους εμφανίζεται σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, αλλά προτιμά τα θερμά εδάφη και η πυκνότητά του είναι μεγαλύτερη στα  νότια εδάφη απ' ό,τι σε άλλα. Η σημασία του μπορεί να είναι μεγάλη, μπορεί να καταστρέψει ολόκληρους αγρούς με πατάτες και  η απώλεια της παραγωγής  μπορεί να είναι υψηλή, μέχρι 70 %. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι μικρό, καλυμμένο από μικρά μαύρα στίγματα και όχι εμπορεύσιμο.
Συμπτώματα και ασθένειες που συγχέονται:
Αυτός ο παθογόνος μύκητας προκαλεί πολλά συμπτώματα τα οποία συγχέονται με άλλα παθογόνα. Η παρουσία συγκεκριμένων συμπτωμάτων μαζί μπορεί να καταστήσει τους αγρότες βέβαιους για τη ύπαρξη της ριζοκτονίασης. 
Το φύλλωμα σαπίζει, αρκετές φορές εν μέρει. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί επίσης να προκαλείται από άλλους μύκητες, βακτήρια ή νηματώδεις. Μερικές φορές υπάρχει ένας πολύ ανοιχτός βυσσινή χρωματισμός στην κορυφή των φυτών. Το στόλμπουρ προκαλεί παρόμοιο χρωματισμό που  είναι συνήθως   πιο ορατός και έντονος.


Η εμφάνιση του συμπτώματος ‘σκούπα της μάγισσας’, η εμφάνιση φύτρων  από την βάση των φύλλων και η παρουσία δευτερευόντων με σχήμα κρεμμυδιού φύτρων είναι  συμπτώματα παρόμοια  με τα συμπτώματα του στόλμπουρ. Οι ρίζες είναι καστανές, με μυρωδιά όπως το χώμα, αλλά αυτά τα συμπτώματα είναι χαρακτηριστικά του Fusarium, Colletotrichom, και της μεγάλης μόλυνσης από στόλμπουρ επίσης. Οι κόνδυλοι δεν περιέχουν κόμμι, και αυτό είναι ένα βασικό διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό από το Colletotrichum και το stollbur. Το περίδερμα του κονδύλου καλύπτεται από μικρά  μαύρα σωματίδια τα οποία είναι τα σκληρώτια του μύκητα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά σ’ αυτό το παθογόνο. Ο κόνδυλος μερικές φορές παρουσιάζει ελαφριά παραμόρφωση επειδή αυτός ο μύκητας μειώνει την ένταση της αύξησης του κονδύλου της πατάτας.  Κατά συνέπεια διαμορφώνονται κόνδυλοι με κοιλότητες (βαθουλώματα), αλλά αυτό μπορεί να προκληθεί και από φυσιολογικές αιτίες  (δευτερογενής ανάπτυξη που προκαλείται από κακή παροχή νερού) επίσης.
Ο κύκλος της ασθένειας:
Αυτός ο μύκητας εδάφους ζει στο έδαφος ελεύθερος ως μυκήλιο, ή με τη μορφή ψευδοσκληρωτίων. Δεν δημιουργεί σπόρια. Το μυκήλιό του έχει παχύ τοίχωμα, και τα ψευδοσκληρώτιά του μπορεί να επιβιώσουν σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο μύκητας  πραγματικά δεν εξαντλεί αυτήν την πιθανότητα, επειδή  είναι εξαιρετικά πολυφάγος και μπορεί να βρει ξενιστές κάθε χρόνο.
Το μυκήλιο προσβάλει τις ρίζες, τους στόλονες και τους κονδύλους. Ο μύκητας ζει ως μυκήλιο στις τρύπες μεταξύ των κυττάρων των ξενιστών του. Για να προσβάλει τα φυτά δεν χρειάζεται τραυματισμούς στα φυτά ή φακίδια, αλλά  προτιμά  τα στρεσαρισμένα φυτά πατάτας. Η  βασική πηγή  μόλυνσης είναι το μολυσμένο έδαφος. Ο μολυσμένος πατατόσπορος αναπτύσσει συχνά  φύτρα με νημάτωση.
Έλεγχος:
Ο χημικός έλεγχος με χρήση υλικών επικάλυψης των κονδύλων της πατάτας  (βλ. ξηρή σήψη
Phoma) είναι  χρήσιμα ενάντια στην πρώιμη μόλυνση  από  αυτό το παθογόνο. Αν η άνοιξη είναι ξηρή,  οι ουσίες επικάλυψης του σπόρου έχουν μειωμένη επίδραση επειδή αποτρέπεται η διασυστηματική τους δράση. Πρώιμες προσβολές μπορεί να συμβούν σ’ αυτή την περίπτωση.
Η χρήση πιστοποιημένου από το κράτος σπόρου εγγυάται χαμηλή μόλυνση, αλλά μπορεί να γίνει σοβαρή μόλυνση από το έδαφος. Έτσι είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. Η ευαισθησία των ποικιλιών είναι σοβαρή, και υπάρχουν ποικιλίες, οι οποίες είναι συνήθως μολυσμένες σε ένα οικονομικά χαμηλό ποσοστό. Αυτός το χαρακτηριστικό της ποικιλίας δημοσιεύεται στον περιγραφικό κατάλογο των ποικιλιών πατάτας σε κάθε κράτος. 

Ξηρή σήψη κονδύλων
Οργανισμός που την προκαλεί: Fusarium oxysporum form. spec. solani
Ο μύκητας ζει στο έδαφος και μπορεί να μολύνει όλα τα μέρη του φυτού πατάτας που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Το παθογόνο είναι ένας ατελής μύκητας, ο οποίος δεν έχει αναπαραγωγικές υφές. Τα κονίδια και τα χλαμιδοσπόρια του μύκητα εμφανίζονται συχνά στο έδαφος.
Εύρος ξενιστών: Κυρίως η πατάτα, και πολύ σπάνια άλλα σολανώδη φυτά.
Εμφάνιση και σημασία:
Το παθογόνο εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα εδάφη και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Ο μύκητας προτιμά το ξηρό έδαφος, αλλά εμφανίζεται συχνά και σε υγρά εδάφη. Το παθογόνο είναι ένα χαρακτηριστικό παράσιτο που προσβάλει αδύναμα φυτά.
Ο μύκητας προσβάλει ευκολότερα φυτά τα οποία έχουν χάσει τη  ευρωστία τους εξαιτίας του εξαιρετικά  υγρού εδάφους, σε σχέση με τα υγιή φυτά. Ο μύκητας μολύνει τους κονδύλους και άλλες φυτικές μονάδες στον αγρό, η μόλυνση μπορεί να εξαπλωθεί και στον χώρο αποθήκευσης. Όταν οι συνθήκες αποθήκευσης είναι άσχημες η οξύτητα της μόλυνσης μπορεί να αυξηθεί και το ποσοστό μόλυνσης μπορεί να είναι  λίγο μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Η απώλεια στην παραγωγή εξαρτάται από την αμειψισπορά, την τεχνολογία παραγωγής και την αποθήκευση, αλλά μπορεί να φτάσει ακόμη και  μέχρι 70 %.
Συμπτώματα και ασθένειες που συγχέονται:
Ο μύκητας δεν προκαλεί συμπτώματα στα φύλλα, εκτός από μία μέτρια σήψη όταν υπάρχουν μεγάλες μολύνσεις. Οι ρίζες και οι στόλωνες αποκτούν χρώμα ανοικτό καστανό. Αυτό το σύμπτωμα δεν συμπεριλαμβάνεται στα συμπτώματα της ριζοκτονίασης. Ο κόνδυλος σε σημεία όπου υπάρχουν τραυματισμοί ή στους οφθαλμούς είναι ζαρωμένος, συχνά με συγκεντρικούς κύκλους . Το εσωτερικό  μέρος των κονδύλων είναι μαύρο  ή σκούρο καστανό, χωρίς βυσσινή χρωματισμό ή μυκήλια.  Μια  συχνά εμφανιζόμενη μορφή, όταν μολύνονται οι οφθαλμοί,  είναι η σήψη των οφθαλμών.  Η ξηρή σήψη κονδύλων (Fusarium) συγχέεται με αυτή που προκαλεί η φόμα (Phoma), αλλά η φόμα προκαλεί κοιλότητες μέσα στον  κόνδυλο, τα μυκήλια έχουν βυσσινή χρώμα και είναι μέσα,και όχι έξω, όπως  συμβαίνει στους κονδύλους που έχουν προσβληθεί από Fusarium.
Ο κύκλος της ασθένειας:
Το παθογόνο ζει στο έδαφος ως μυκήλιο, κονίδια,  και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ως χλαμυδοσπόρια. Ο μύκητας μολύνει τα μη-εύρωστα (αδύναμα) και στρεσαρισμένα φυτά και η μόλυνση γίνεται μέσω των φακιδίων ή τραυματισμών.
Η αποθηκευμένη πατάτα έχει ήδη μολυνθεί στον αγρό. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, η μόλυνση από μυκήλιο μπορεί  επιπλέον να αυξήσει τη μόλυνση. Πηγή μόλυνσης μπορεί να είναι ο μολυσμένος πατατόσπορος ή το  μολυσμένο έδαφος.  Αυτός ο μύκητας μπορεί να διαδοθεί γρήγορα μόνο όταν οι συνθήκες αποθήκευσης είναι κακές.
Έλεγχος:
Η γενετική προστασία έναντι σε αυτήν την ασθένεια δεν είναι πλήρης ακόμα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανθεκτική ποικιλία, αλλά η ευαισθησία των ποικιλιών είναι  διαφορετική. Στοιχεία για τις ποικιλίες δημοσιεύονται στον περιγραφικό κατάλογο ποικιλιών κάθε  κράτους.
Η χρήση  πιστοποιημένου πατατόσπορου μπορεί να είναι αποτελεσματική, γιατί αυτός ο σπόρος είναι πιστοποιημένος ότι έχει αρκετά  χαμηλό ποσοστό  μόλυνσης.  Όταν το έδαφος είναι πολύ μολυσμένο και τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, ακόμη και ο απολύτως υγιής πιστοποιημένος πατατόσπορος μπορεί επίσης να μολυνθεί.
Οι καλές αγροτεχικές πρακτικές και η αποφυγή του στρες είναι  σημαντικά, γιατί τα υγιή φυτά χωρίς στρες μολύνονται πολύ σπάνια.
Μην κρατήστε τις ώριμες πατάτες στο έδαφος για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιες ποικιλίες, όπως η Rosara είναι τρομερά ευαίσθητες στην σήψη των οφθαλμών, και η αποθήκευση στο έδαφος  μπορεί να οδηγήσει σε συνολική μόλυνση των οφθαλμών. 
Οι ουσίες επικάλυψης του σπόρου μπορούν να έχουν κάποια επίδραση, αλλά οι μολυσμένοι με Fusarium κόνδυλοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πατατόσπορος.  Οι μολυσμένοι κόνδυλοι πατάτας πρέπει να απομακρύνονται.
Η αμειψισπορά είναι πολύ σημαντική. Όταν το έδαφος μολύνεται  πολύ από Fusarium, η αμειψισπορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 4ων ετών. Μερικές ποικιλίες, όπως η Kuroda, που είναι ευαίσθητες στην ξηρή σήψη κονδύλων, έχουν σοβαρές απώλειες παραγωγής  στην κανονική αμειψισπορά.

Αργυρόχροη κηλίδωση   των κονδύλων
Οργανισμός που την προκαλεί: Spondylocladium atrovirens
Αυτός ο ατελής μύκητας βρίσκεται σε κάθε έδαφος και προκαλεί  μικρές έως μεγαλύτερες ζημιές παντού,  δεν είναι  ασθένεια καραντίνας και δεν προκαλεί ποτέ συνολική εξασθένηση ολόκληρων των φυτειών.
Εύρος ξενιστών: Πατάτα
Εμφάνιση και σημασία:
Ο μύκητας εμφανίζεται παντού στην Ε.Ε. και τα γύρω κράτη. Μόνο οι αγροί στους οποίους δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ πατάτα είναι απαλλαγμένοι από αυτόν τον μύκητα. Το παθογόνο προτιμά τα ψυχρά και υγρά εδάφη, αλλά εμφανίζεται σε χαμηλότερη πυκνότητα στη Μεσόγειο.  Ο μύκητας προσβάλει τους κονδύλους στον αγρό, αλλά οι κακές συνθήκες αποθήκευσης μπορούν να αυξήσουν τη μόλυνση. Εξαιρετικά υγρή και ανεπαρκώς ψυχρή αποθήκευση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες μολύνσεις. Η σημασία του παθογόνου είναι μικρότερη από αυτή  άλλων παθογόνων. Δεν προκαλεί σήψεις, μόνο στην αποθήκευση αυξάνονται οι απώλειες σημαντικά, οι κόνδυλοι μαραίνονται και αυτοί που είναι σοβαρά μολυσμένοι αναπτύσσουν φύτρα με νημάτωση. Οι μεγάλες κηλίδες στην επιφάνεια του κονδύλου δεν είναι συνήθως  εμφανείς  και μειώνουν λίγο την εμπορευσιμότητα της πατάτας.
Συμπτώματα και ασθένειες που συγχέονται:
Το περίδερμα των κονδύλων έχει μεγάλες τεφροκαστανού  ή αργυρόχροου (ασημί) χρωματισμού κηλίδες, οι οποίες στις ποικιλίες που έχουν κίτρινο περίδερμα είναι  ανοιχτού αργυροκαστανού χρώματος. Οι κηλίδες δεν είναι εμφανείς,  κυρίως, στους παλαιότερους κονδύλους με σκληρό περίδερμα ή στις ποικιλίες με περίδερμα russet  (Innovator, Russet Burbank, Shepody). Στους κονδύλους με λείο περίδερμα, οι κηλίδες φαίνονται όταν το περίδερμα του κονδύλου είναι υγρό.  Το μυκήλιο και τα σπόρια είναι πάνω στην επιφάνεια των κηλίδων.  Η αργυρόχροη κηλίδωση δεν συγχέεται με άλλες ασθένειες, αν και  η παρουσία της δεν είναι  εμφανής.

Ο κύκλος της ασθένειας:
Ο μύκητας διαχειμάζει στην αποθήκευση, στο περίδερμα των μολυσμένων κονδύλων πατάτας, βαθιά στο έδαφος σε εναπομείναντες κονδύλους πατάτας και ως κονίδια  ή μυκήλιο ελεύθερος στο έδαφος. Η πηγή μόλυνσης είναι το μολυσμένο έδαφος και ο μολυσμένος κόνδυλος πατάταςΤο μυκήλιο προσβάλει το περίδερμα του κονδύλου, χωρίς να χρειάζεται τραυματισμούς  ή ανοιχτά φακίδια. Η μόλυνση μπορεί να συνεχιστεί στην αποθήκευση από την εξάπλωση του μυκηλίου ή από τη λιγότερο σημαντική εξάπλωση των κονιδίων.
Έλεγχος:
Η ασθένεια είναι συνηθισμένη και προκαλεί συνήθως τόσο μικρές απώλειες   ώστε ο άμεσος έλεγχος ενάντια σ’ αυτή δεν είναι επωφελής.
Υπάρχουν μερικές ποικιλίες που έχουν καλή ανοχή ενάντια στην ασθένεια.  Πληροφορίες για την αντίσταση – ανοχή - ευαισθησία των ποικιλιών πατάτας δημοσιεύονται στον περιγραφικό κατάλογο ποικιλιών κάθε κράτους. 
Ο πιστοποιημένος από το κράτος πατατόσπορος περιέχει μικρό ποσοστό μόλυνσης, το οποίο εξαρτάται από το επίπεδο που καθορίζει το κράτος. Ο πατατόσπορος, που έχει χαμηλή μόλυνση, κατά τη διάρκεια κακής αποθήκευσης μπορεί να έχει μολυνθεί σοβαρά στο τέλος της αποθήκευσης.
Οι ουσίες επικάλυψης του σπόρου, συμπεριλαμβανομένου του Agrocit  (3 kg/t),  είναι αποτελεσματικές ενάντια στις πρώιμες μολύνσεις του εδάφους, αλλά δεν έχουν καμία επίδραση στο τέλος της βλαστικής περιόδου, κυρίως  στις μέσο-όψιμες και όψιμες ποικιλίες.
Η χρήση καθολικών απολυμαντικών εδάφους (όταν γίνεται ενάντια σε άλλους εχθρούς ή ασθένειες)  μειώνει την πυκνότητα του παθογόνου στο έδαφος πολύ αποτελεσματικά, αλλά  τέτοια  εφαρμογή  είναι  πολύ ακριβή.

Εχθροί / Πατάτα


 

Δορυφόρος

Αγρότιδες ή Καραφατμέ ή Κοφτοσκούληκα / Agrotis segetum, Agrotis ypsilon


Αλευρώδης / Bemisia tabaci


Αλευρώδης των θερμοκηπίων / Trialeurodes vaporariorum


Αφίδες Λαχανικών / Aphis gossypii, Aphis fabae, Myzus persicae, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Brevicoryne brassicae


Αφίδες πατάτας / Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, A. frangulae


Βρωμούσες / Lygus pabulinus, L. pratensis, L. rugulipennis, Calocoris sp.


Γρυλλοτάλπα ή Κρεμμυδοφάγος ή Κολοκυθοκόφτης ή Πρασάγγουρας / Gryllotalpa gryllotalpa


Δορυφόρος / Leptinotarsa decemlineata


Ζάμπρος / Zabrus tenebrioides


Θρίπας / Thrips tabaci


Κομβονηματώδης πατάτας / Meloidogyne halpa


Λιριόμυζα / Liriomyza brionyae, L. huidobrensis, L. trifolii


Νηματώδεις / Meloidogyne spp., Globodera (Heterodera) rostochiensis, G. schachtii,G. cruciferae, Pratylenchus spp.


Σιδηροσκούληκα / Agriotes lineatus, A. obscurus


Σποντόπτερα (Λάφυγμα, Προντένια) / Laphygma exigua,Prodenia litura,S.exigua


Τζιτζικάκια / Empoasca flavescens, E. decipiens, E. libyca, Eupteryx atropunctata


Υλέμυια / Hylemyia coarcata


Φθοριμαία / Phthorimaea opercullela


Χρυσονηματώδης της πατάτας / Globodera rostochiensis (=Heterodera rostochiensis), G. pallida (=H. pallida)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες