Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Μπεσιριτσά -- Άκρη

Νομός :
Prefecture :
Επαρχία :
Province :
Αυτοδιοικητική μονάδα :
Community or Municipality :
Κοινότητα ή Δήμος :
Name of Community or Municipality :
Κωδικός οικισμού :
Code of settlement :
Παλαιά ονομασία :
Old name :
Παραλλαγή παλαιάς ονομασίας :
Old name (alternative) :
Ημερομηνία μετονομασίας :
Date of renaming :
ΦΕΚ :
Official Journal :
Νέα ονομασία :
New name :
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες