το χωριο μας

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Παρουσίαση των Πρακτικών του 8ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών

http://kraneaelassonas.blogspot.gr/2016/01/8.html
*Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ι. Μπαλή για την αποστολή του θέματος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες