Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

έξοδα κίνησης για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας,


Μέχρι 400 ευρώ το μήνα, ως μέγιστο ύψος για έξοδα κίνησης, ορίζει για τον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, τον πρόεδρο συμβουλίου τοπικής κοινότητας και τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης.
Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι η δαπάνη για τα έξοδα κίνησης δεν βαρύνει τον κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολογισμό του κάθε δήμου ξεχωριστά . Η συνολική δαπάνη για τα έξοδα κίνησης των συμβούλων όλης της χώρας εκτιμάται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι θα ανέρχεται  σε 25.600.000 ευρώ περίπου ετησίως, και θα είναι μειωμένη κατά 4.140.000 ευρώ περίπου, σε σχέση με την υφιστάμενη ετήσια δαπάνη για την καταβολή αποζημιώσεων και εξόδων κίνησης σε προέδρους και μέλη συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και τοπικών συμβουλίων ΟΤΑ.
 Η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αναφέρει:


«1. Καθορίζουμε τα έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει μηνιαίως ο πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος συμβουλίου τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, ως ακολούθως:
-       Χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου από 0 έως 10.000 μέτρα, ως έξοδα κίνησης μηνιαίως , 300 ευρώ.
-       Χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου από 10.001 έως 20.000 μέτρα, ως έξοδα κίνησης μηνιαίως , 350 ευρώ.
-       Χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του Δήμου από 20.001 και άνω, ως έξοδα κίνησης μηνιαίως , 400 ευρώ.
2. Τα έξοδα κίνησης της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται κάθε μήνα στους δικαιούχους, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2685/1999, περί κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011».
www.eklogika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες